Home

Nieuws

 • Donatie

  okt092017 Donatie

  Donatie

  Soms heb je een idee. Je legt het voor aan het bestuur van jouw vereniging. Zij zijn enthousiast en vragen jou om het uit te voeren. Je krijgt alle vrijheid om het in te vullen zoals jij wilt. Je vindt in een van je vriendinnen een goede compagnon en je begint. Je wordt aan alle kanten door veel ondernemers gesteund.  Je merkt al snel dat deelnemers en supporters van het Dubbeltoernooi enthousiast raken. De toernooicommisie doet haar uiterste best om er samen iets heel moois van te maken.

  Dan ben zó trots als je een cheque mag ontvangen met een absurd hoog bedrag voor zo'n klein tennisclubje. Waar een kleine vereniging heel groot in kan zijn!

  Wij haalde € 1.742, 77 op voor de Esther Vergeer Foundation.  TROTS EN DANKBAAR. Wat een betrokkenheid en waardering!

  Met lieve Groet en heel veel dankbaarheid!

  Wendy Legierse-Louwers

 • Rolstoel Experience

  sep252017 Rolstoel Experience

  Zaterdag 7 oktober 16.30:

  Tijdens de traditionele herfstborrel kunnen jullie deelnemen aan de

  Rolstoel Experience

  Heb jij altijd al een keer willen ervaren hoe is het is om in een rolstoel te rijden, ben je benieuwd hoe rolstoeltennis in de praktijk voelt of wil je ontdekken hoe leuk rolstoelsporten is ? Doe dan zaterdag mee aan deze unieke Rolstoel (tennis) Experience.

  Deelname is gratis, een donatie voor de foundation wordt zeer op prijs gesteld.

   

   

   

Welkom

 

Welkom op de site van

Bata Tennis Club.

1939 - 2017

 

Nieuws

Tot Ziens

Wij bedanken alle leden voor ieders inzet, betrokkenheid, gezelligheid en sportiviteit in de afgelopen jaren / decennia.

 

Het gaat iedereen goed, en wie weet treffen we elkaar nog eens ergens op of naast een tennisbaan.

Hartelijke groeten,

 

Bert Methorst, Patrick Schouten, Marc Schoonhoven, Paul van den Eijnde, Robert Kramer.

Verslag van de aller laatste ALV

 

Beste (voormalige) leden van (voormalige) tennisvereniging BATA TC,

 

Gisteren (27 maart 2018) heeft de allerlaatste Algemene Ledenvergadering van tennisvereniging BATA TC plaatsgevonden. Er waren, inclusief de vijf bestuursleden, 23 leden aanwezig. Er hebben zich 16 leden voor de vergadering afgemeld.

 

Tijdens de vergadering heeft Bert Methorst (vml. voorzitter) een korte terugblik gegeven op de afgelopen maanden: Op 3 januari jl. is het terrein en het paviljoen overgedragen aan de gemeente Best. Daaraan voorafgaand is het paviljoen en het materiaalhok door enkele vrijwilligers leeggehaald en opgeruimd. Ook zijn enkele zaken verkocht aan tennisverenigingen in de regio. Overige spullen zijn naar Het Goed gegaan, en veel is afgevoerd naar de gemeentelijke milieustraat. Verder zijn alle lopende contracten met leveranciers beëindigd en is de vereniging uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en de KNLTB.

 

Vervolgens heeft Patrick Schouten (vml. penningmeester) een toelichting gegeven op de administratieve en financiële afwikkeling van de opheffing. Inmiddels hebben alle leden, conform hetgeen hierover in de statuten is opgenomen, een gelijkelijk deel van het batig saldo op hun rekening teruggestort gekregen. Op 19 februari jl. heeft de kascontrole plaatsgevonden. De penningmeester heeft het verslag van de kascontrole commissie op 21 februari per mail onder de leden verspreid. De kascontrolecommissie sprak tijdens de vergadering grote waardering uit voor de wijze waarop de penningmeester en het bestuur de opheffing van de tennisvereniging in financieel en administratief opzicht hebben afgerond. De kascontrolecommissie adviseert de leden dan ook om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dit advies is door de aanwezige leden onder applaus overgenomen.

 

Tijdens een korte rondvraag is gevraagd of er al meer bekend is over de toekomst van het Bata paviljoen en terrein. Hier is geen nieuwe informatie over bekend. Het terrein is door de gemeente afgezet met bouwhekken. Verder informatie ontbreekt.

 

Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng is de vergadering om 20:45 uur door Bert Methorst gesloten.

 

---------


 

» Nieuws archief