Nieuws

Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Aan alle leden van BATA TC,

Het bestuur van tennisvereniging BATA TC nodigt jullie uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 februari 2017, aanvang 20:15 uur in ons paviljoen aan de Dommel 4 in Best.

Tijdens deze vergadering zal het bestuur een toelichting geven op haar voorgenomen besluit tot opheffing van de vereniging per 1 januari 2018. De alsmaar aanhoudende terugloop van het ledenaantal, in combinatie met afnemende sponsorinkomsten en een voor het tweede jaar op rij negatieve begroting zijn voor het bestuur de belangrijkste redenen om deze stap te zetten.

Conform hetgeen hierover in de statuten is bepaald zal dit voorgenomen besluit tijdens deze Bijzondere ALV ter goedkeuring (middels een stemming) aan de aanwezige leden worden voorgelegd.   

 

Namens het bestuur,

Robert Kramer

Secretaris BATA TC

Best, 15 januari 2017

« Terug

» Nieuws archief