ALV 2016

Algemene ledenvergadering vondt plaats opdinsdag 22 november 2016, 20,15 uur

Hieronder vindt u de verslagen van alle commissies en de agenda die we hanteren op deze bijeenkomst

Agenda ALV 2016

Jaarverslag secretaris 2016

Jaarverslag Technische commissie 2016

Jaarverslag Jeugdcommissie 2016

Jaarverslag Activiteiten commissie 2016

Jaarverslag Accommodatie commissie 2016

Verslag kascontrole commissie 2016

 

Verslag ALV 2016