Informatie lid maatschap

Lid worden?

 

Wilt u lid worden van de gezelligste tennisvereniging van Best? Dat kan! Klik hier om in te schrijven.

Wij hebben momenteel GEEN wachtlijst!

 U kunt zich via onze site aanmelden als nieuwe lid bij Bata.T.C.

 U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding

 voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Patrick Schouten: ledenadministratie@batatc.nl

 

Enige informatie over de Bata Tennis Club:

•        De club telt ongeveer 275 leden

•        De club heeft de beschikking over 5 verlichte banen

•        De banen zijn op basis van gravel

•        Voor de senioren na het eerste lidmaatschap jaar, geldt dat men verplicht is 2 bardiensten per jaar te verrichten,

of deze af te kopen á € 25,00 per jaar.

•        Het inschrijfgeld bedraagt:

- Senioren, studenten en jeugd vanaf 13 jaar €12,50   

- Jeugd tot 13 jaar € 5,00

 

De contributie bedraagt:

- Senioren € 75,00 per jaar met verplichte incasso

- Junioren/studenten € 32,50 per jaar met verplichte incasso  

- Jeugd tot 13 jaar € 25,00 per jaar met verplichte incasso

(In het jaar dat men 18 jaar wordt, is men met ingang van dat jaar senior lid )

Indien u gedurende het lopende seizoen lid wordt, zal de contributie naar rato worden berekend.

Het seizoen bestaat uit 7 maanden (april tm oktober), als u bijv. in juni lid wordt betaald u voor het lopende seizoen € 55,00.